CDN加速镜像 | 设为首页 | 加入收藏夹
当前位置: 首页 资源下载 源码下载 行业应用软件 教育/学校应用

文件名称:SDK for fingerprint scanner

介绍说明--下载内容来自于网络,使用问题请自行百度

fingerprint sdk for vb6 developer
相关搜索: fingerprint

(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)

下载文件列表

文件名大小更新时间
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_Linux_Java_130116\sb1001u linux java.html 2212 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_Linux_Java_130116\sb1001u linux java.swf 3202375 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_Linux_Java_130116\SB1001U_Mint13_Sample_20130115.tar.gz 2365440 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\BIN\reg.bat 24 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\BIN\SB1001U_CdLabelChanger.exe 1788928 2015-07-29
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\BIN\SFE.dll 409088 2015-07-29
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\BIN\SFE.h 2129 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\BIN\SFE.lib 1676 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\BIN\SFEStandard.ocx 378880 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\BIN\unreg.bat 27 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Customer-Specific(2000-20120608).doc 143872 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\C#\AxInterop.SFEStandardLib.dll 8704 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\C#\Interop.SFEStandardLib.dll 8704 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\C#\SB1001U_CSharp.exe 39936 2015-07-29
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\C#\SB1001U_CSharp.pdb 50688 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\C#\SB1001U_CSharp.vshost.exe 14848 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\C#\SB1001U_CSharp.vshost.exe.manifest 490 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\Delphi\SB1001U.exe 507392 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\JAVA\lib\AbsoluteLayout.jar 2850 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\JAVA\lib\appframework-1.0.3.jar 264192 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\JAVA\lib\SFELib.rar 2484 2015-07-29
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\JAVA\lib\swing-worker-1.1.jar 11007 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\JAVA\README.TXT 1325 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\JAVA\SFE.dll 409088 2015-07-29
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\JAVA\SFEProxy.dll 242688 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\JAVA\SFESample.jar 209149 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\VB.NET\AxInterop.SFEStandardLib.dll 8704 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\VB.NET\Interop.SFEStandardLib.dll 8704 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\VB.NET\sbsfe_sample.exe 79360 2015-07-29
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\VB.NET\sbsfe_sample.vshost.exe 14848 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\VB.NET\sbsfe_sample.vshost.exe.manifest 490 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\VB.NET\sbsfe_sample.xml 680 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\VB6.0\SBSFE_~1.EXE 81920 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\VC++\SB1001U_VC.exe 1777152 2015-07-29
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\Demos\VC++\SFE.dll 409088 2015-07-29
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_CSharp\SB1001U_CSharp\Program.cs 511 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_CSharp\SB1001U_CSharp\Properties\AssemblyInfo.cs 1458 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_CSharp\SB1001U_CSharp\Properties\Resources.Designer.cs 2857 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_CSharp\SB1001U_CSharp\Properties\Resources.resx 5612 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_CSharp\SB1001U_CSharp\Properties\Settings.Designer.cs 1099 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_CSharp\SB1001U_CSharp\Properties\Settings.settings 249 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_CSharp\SB1001U_CSharp\pubs.cs 675 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_CSharp\SB1001U_CSharp\SB1001U_CSharp.csproj 6649 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_CSharp\SB1001U_CSharp\sbsfe_main.cs 42884 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_CSharp\SB1001U_CSharp\sbsfe_main.Designer.cs 43762 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_CSharp\SB1001U_CSharp\sbsfe_main.resx 7449 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_CSharp\SB1001U_CSharp.sln 884 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_CSharp\SB1001U_CSharp.suo 39936 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_Delphi\SB1001U.cfg 455 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_Delphi\SB1001U.dof 2331 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_Delphi\SB1001U.dpr 205 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_Delphi\SB1001U.res 876 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_Delphi\Unit_frmMain.dcu 37342 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_Delphi\Unit_frmMain.ddp 51 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_Delphi\Unit_frmMain.dfm 7874 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_Delphi\Unit_frmMain.pas 33038 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFELib\build.xml 3713 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFELib\manifest.mf 85 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFELib\nbproject\build-impl.xml 56284 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFELib\nbproject\genfiles.properties 475 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFELib\nbproject\private\private.properties 120 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFELib\nbproject\private\private.xml 211 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFELib\nbproject\project.properties 2325 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFELib\nbproject\project.xml 514 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFELib\src\com\file\sfe\output\ByteArrayOutput.java 148 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFELib\src\com\file\sfe\output\IdentifyOutput.java 173 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFELib\src\com\file\sfe\output\OneLongOutput.java 144 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFELib\src\com\file\sfe\SFEProxy.java 2542 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFEProxy\SFE.dll 409088 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFEProxy\SFE.h 2129 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFEProxy\SFE.lib 1676 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFEProxy\SFEProxy\com_smackbio_sfe_SFEProxy.cpp 15761 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFEProxy\SFEProxy\com_smackbio_sfe_SFEProxy.h 7713 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFEProxy\SFEProxy\javautil.cpp 12284 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFEProxy\SFEProxy\javautil.h 2297 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFEProxy\SFEProxy\ReadMe.txt 2293 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFEProxy\SFEProxy\Resource.h 406 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFEProxy\SFEProxy\SbsfeCtl.cpp 18025 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFEProxy\SFEProxy\SbsfeCtl.h 1696 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFEProxy\SFEProxy\SFEProxy.cpp 688 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFEProxy\SFEProxy\SFEProxy.h 849 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFEProxy\SFEProxy\SFEProxy.rc 1405 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFEProxy\SFEProxy\SFEProxy.vcproj 6482 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFEProxy\SFEProxy\stdafx.cpp 295 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFEProxy\SFEProxy\stdafx.h 1059 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFEProxy\SFEProxy\targetver.h 1428 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFEProxy\SFEProxy.sln 890 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFEProxy\SFEProxy.suo 15360 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFESample\build\built-jar.properties 109 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFESample\build\classes\META-INF\services\org.jdesktop.application.Application 22 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFESample\build\classes\sfesample\resources\about.png 8187 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFESample\build\classes\sfesample\resources\busyicons\busy-icon0.png 3588 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFESample\build\classes\sfesample\resources\busyicons\busy-icon1.png 3585 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFESample\build\classes\sfesample\resources\busyicons\busy-icon10.png 3568 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFESample\build\classes\sfesample\resources\busyicons\busy-icon11.png 3581 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFESample\build\classes\sfesample\resources\busyicons\busy-icon12.png 3589 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFESample\build\classes\sfesample\resources\busyicons\busy-icon13.png 3586 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFESample\build\classes\sfesample\resources\busyicons\busy-icon14.png 3586 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFESample\build\classes\sfesample\resources\busyicons\busy-icon2.png 3585 2013-08-03
SDK for fingerprint scanner\SDK for fp scanner\SB1001U_SDK_Standard_120625_2K\Samples\SB1001U_JAVA\SFESample\build\classes\sfesample\resources\busyicons\busy-icon3.png 3572 2013-08-03

相关说明

  • 本站资源为会员上传分享,如有侵犯您的权益,请联系我们删除.
  • 搜珍网是交换下载平台,只提供交流渠道,下载内容来自于网络,除下载问题外,其它问题请自行百度。更多...
  • 本站已设置防盗链,请勿用迅雷、QQ旋风等下载软件下载资源,下载后用WinRAR最新版进行解压.
  • 如果您发现内容无法下载,请稍后再次尝试;或换浏览器;或者到消费记录里找到下载记录反馈给我们.
  • 下载后发现下载的内容跟说明不相乎,请到消费记录里找到下载记录反馈给我们,经确认后退回积分.
  • 如下载前有疑问,可以通过点击"提供者"的名字,查看对方的联系方式,联系对方咨询.

相关评论

暂无评论内容.

发表评论

*快速评论: 推荐 一般 有密码 和说明不符 不是源码或资料 文件不全 不能解压 纯粹是垃圾
*内  容:
*验 证 码:
搜珍网 www.dssz.com